Seachtain na Gaeilge
9-13 Márta 2020

 

Bíonn Seachtain na Gaeilge ar siúl i bPobalscoil Rosmini.

Bíonn mórán imeachtaí ar siúl; comórtas postéir, tráth na gceist, biongó, scéalta, amhráin, ceol tradisúnta agus damhsa gaelach.

Beidh Lá Glas againn ar an Aoine.

Ar an 10ú lá de Mhárta, d’fhreastal daltaí ón séú bliain Caith Amach é, san  amharclann Axis i mBaile Munna.  Thug an ceardlann cabhair leo leis na sraith pictúirí atá sa Scrúdú Cainte, san Ardteistiméireacht  Bhí an-craic acu!

 

Seachtain na Gaeilge is taking place in Rosmini Community School.

Many activities are taking place; poster completion, quiz, bingo, stories, songs, traditional music and traditional dancing.

On the 10th of March, students from sixth year attended the workshop Caith Amach É, in the Axis theatre in Ballymun.  The workshop helped them with the sraith pictúirí that are in the Oral Irish examination, in the Leaving Certificate.  They had great fun!

Menu